"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2567"
**********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

S 36913176 0
วันที่ 10 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายพิทักษ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายประเสริฐ วงศ์นาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร เเละเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับผู้แทนเทศบาล ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2567( เริ่มรณรงค์ ระหว่าง 1-31 ต.ค. 66) ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร และฟาร์มไก่ชนค่ายนิสิตสุรา ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่เทศบาลตำบลตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร รวมทั้งให้ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคไข้หวัดนก
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดยโสธร