"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร บูรณาการกับ สนง.พานิชย์จังหวัด ตรวจสอบห้องเย็นเเละสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่
**********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
54957 0
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายพิทักษ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายประเสริฐ วงศ์นาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล เเละเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับนางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร พาณิชย์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันบูรณาการเข้าตรวจสอบห้องเย็นเเละสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดยโสธร ได้แก่
1. อำเภอทรายมูล คือ ร้านนิดหน่อยหมูสด
2. อำเภอกุดชุม คือห้องเย็นปลายฟ้า
3. อำเภอเลิงนกทา คือ ร้านตั้มขายดี ร้านมุ้ยไก่สด ร้านฮ้านทืกอีหลี๋ เเละร้านเจ้หลอด เฟรชมาร์ท
โดยตรวจสอบเเหล่งที่มาของเนื้อสัตว์เเละซากสัตว์ เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนที่ก่อให้เกิดโรคระบาดสำคัญในสุกร รักษาเสถียรภาพราคาสุกรและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้บริโภค จากการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************