"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร บูรณาการกับ กอ.รมน.จังหวัด สถานีตำรวจภูธรอำเภอ สำนักงานพานิชย์จังหวัด ด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธร สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมตรวจสอบห้องเย็นเเละสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ”
**********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
302878 0
วันที่ 17 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธร บูรณาการกับ กอ.รมน.จังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอ พาณิชย์จังหวัดยโสธร ประมงจังหวัดยโสธร เเละเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการเข้าตรวจสอบห้องเย็นเเละสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ 2 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร ได้แก่
1. อำเภอคำเขื่อนแก้ว คือ ร้านไทยฟู๊ดส์ช้อป ห้องเย็นหมูปิ้งนมสด และร้านก้านกล้วยไก่สด
2. อำเภอมหาชนะชัย คือ ร้านตุ๊กตาไก่สด และร้านไทยฟู๊ดส์ช้อป
โดยตรวจสอบเเหล่งที่มาของเนื้อสัตว์เเละซากสัตว์ เพื่อเป็นการป้องกันการนำเนื้อเถื่อนเข้าพื้นที่ยโสธร และการนำเข้าโรคระบาดที่สำคัญในสุกรหรือที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ได้มีการให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้องระเบียบกรมปศุสัตว์และกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************