"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธร บูรณาการกับ สำนักงานพานิชย์จังหวัด ทบทวนและซักซ้อมเรื่องการออกใบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ให้กับผู้จัดการสุกรขุน และผู้จัดการสุกรพันธุ์ โรงตัดแต่งและแปรรูปสุกรยโสธร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย จำกัด) มหาชน”
**********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
302907 0
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธร ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล บูรณาการกับ พาณิชย์จังหวัดยโสธร เเละเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการทบทวนและซักซ้อมเรื่องการออกใบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ให้กับผู้จัดการสุกรขุน และผู้จัดการสุกรพันธุ์ โรงตัดแต่งและแปรรูปสุกรยโสธร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย จำกัด) มหาชน เลขที่ 150 ม.15 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล เพื่อให้ดำเนินการได้ถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมาย และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคมั่นใจคุณภาพของเนื้อสัตว์นั้น
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************