"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมชี้แจงระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นการเยียวยาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหลังน้ำลด"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

S 7651437 0

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับนายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมชี้แจงระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นการเยียวยาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหลังน้ำลด ณ บ้านทรายงาม ม.5 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
#ข่าว #กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร